Premis

S’atorgarà premi i reconeixement als alumnes, tutors i centres.

Es realitzarà una exposició a Barcelona i s’oferirà la itinerància de la mateixa per centres i facultats que ho sol·licitin. S’editarà una publicació amb el conjunt dels Projectes de Fi de Grau premiats, finalistes i seleccionats.

Els premis no podran ser acumulats per un mateix projecte/autor a excepció de fer-ho amb una beca d’ampliació d’estudis de les ofertes.

PREMI PROJECTA al millor Projecte Fi de Grau

Considerant íntegrament des d’una visió global i transversal tots els seus aspectes.

 • 3.000€ en metàl·lic
 • Diploma acreditatiu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor
 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi
 • Trofeu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor

PREMI INNOVA a la innovació comunicativa en llenguatges, recursos i medis.

Al projecte que destaqui per la seva innovació sigui comunicativament, plàsticament, funcionalment o operativament.

 • 1.500€ en metàl·lic
 • Diploma acreditatiu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor
 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi

PREMI TECNIA a l’aprofitament dels recursos tecnològics

Al projecte que potenciï, optimitzi o renovi l’ús dels materials i les tècniques d’impressió i/o les eines digitals.

 • 1.500€ en metàl·lic
 • Diploma acreditatiu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor
 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi

PREMI HUMANA al compromís amb el medi social

Al projecte compromès de forma més clara i activa amb l’entorn social.

 • 1.500€ en metàl·lic
 • Diploma acreditatiu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor
 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi

PREMI NATURA al compromís amb el medi ambient i/o l’entorn natural

Al projecte compromès de forma més clara i activa amb el medi ambient i/o l’entorn natural.

 • 1.500€ en metàl·lic
 • Diploma acreditatiu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor
 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi

BECA D’ESTUDIS / MATRÍCULA GRATUÏTA

per a cursar un màster oficial a la Universitat de Barcelona.

Podran optar a ella qualsevol dels seleccionats, accèssits o premiats. La selecció final serà realitzada per la institució, atenent els criteris acadèmics i els condicionants propis de la Universitat i del màster al quel s’opti.

7 ACCÈSSITS PER ALS FINALISTES

 • Diploma acreditatiu per a la institució, el director o tutor del projecte i l’autor
 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi

SELECCIONATS (un màxim de 12 treballs)

 • Col·legiació gratuïta durant dos anys per a l’autor
 • Registre gratuït del projecte al Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi