premis gaudeamus projecta 1a edició

AUT GOING Diseño y trastorno autista

INNOVA

Miquel Trigo Morán

centre: Universidad Europea de Madrid Bachelor’s Degree in Design.
tutor/a: Lucinda Morrissey / Roberta Barban Oyer Corazón / Albert Culleré

S’evidencia el paper central del disseny com a vehicle estructural i coordinador d’accions que tendeixen a millorar la societat i la integració transversal de tots els seus membres. Els recursos gràfics, forma, color e signes, tenen l’objectiu d’ajudar i donar suport al tractament i les limitacions de comunicació i identificació de persones amb trastorns d’espectre autista.

Uneix-te al nostre Newsletter