premis gaudeamus projecta 5a edició

The "Rare" Heraldics

Yolanda Justicia Contreras

centrE: ELISAVA
Tutor/a: Carla Molins

Sistema gràfic. La codificació adaptada al context i a les necessitats de cada grup i col·lectiu és un element generatriu de la consciència de pertinença al col·lectiu. Un sistema ben estructurat, jerarquitzat i coordinat també permet la comprensió i transmissió d’aquests conceptes i la seva identificació pel conjunt de la societat, es crea consciència.Uneix-te al nostre Newsletter